Alla hundar mår bra av hundfysioterapi och har rätt till en optimal och god hälsa!

 

Vad är Homeopati,

Hur går behandlingen till?

Vid den första konsultationen får du som djurägare berätta så detaljerat som möjligt om ditt djurs problem och karaktär. Som homeopat är jag intresserad av när problemet i fråga började, vad som kan ha utlöst det, hur problemet påverkas i olika situationer (t.ex. tid på dygnet, efter rörelse, värme, kyla, väderlek osv.). Jag tar också hänsyn till vilken mentalitet och personlighet djuret har samt generella symptom, såsom törst, aptit, kroppsbyggnad osv.

 

Första besöket tar en och en halv till två timmar. Efter besöket sammanställer jag informationen och skickar den homeopatiska medicinen som bäst stämmer överens med djurets problem och karaktär till dig. Uppföljning för att utvärdera reaktionen på medlet görs regelbundet under hela behandlingstiden, antingen per telefon eller genom återbesök.

 

Vid behov samarbetar jag med veterinär . Tänk på att du som djurägare numera ska kontakta en veterinär innan du använder homeopatmedicin till ditt djur. Läs mer på www.sjv.se

 

Hur lång behandling varje patient behöver är helt individuellt och måste anpassas efter vilken typ av problem det är samt hur djuret svarar på läkemedlet. Beroende på vilken typ av sjukdom djuret har kan behandlingstiden skifta från en enstaka kur på några dagar till repeterade behandlingar under några månaders tid. Generellt behöver långvariga sjukdomar, såsom hud problem eller allergier, lång behandlingstid medan sjukdomar av mer akut karaktär, t.ex. influensa eller urinvägsinfektion, oftast avhjälps mycket snabbare.

Doseringen och styrkan på medicinen anpassas under hela behandlingstiden efter djurets reaktioner på medlet. Därför är regelbunden uppföljning viktig och en förutsättning för optimal läkning.

 

Varför homeopati?

Både akuta och kroniska sjukdomar botas mild och effektivt med hjälp av homeopati. T.ex.

Muskler & skelett

Artros, HD, AD, förkalkningar, skador, sträckningar, överbelastningar.

Hud

Eksem, allergier, utslag, sår, blödningar, bölder, furunkolos, pälsproblem.

Hormonella problem

Skendräktighet, juverinflammationer, infertilitet.

Mage,- tarm

Diarré, förstoppning, katarrer.

Njurar och urinvägar

Blåskatarr, urinvägsinfektioner, njursten, prostataproblem.

Akuta sjukdomar

Inflammationer, infektioner (öron, näsa, hals).

Mentala bekymmer

Rädslor, fobier, olika problembeteenden.

Rätt miljö och rätt behandling i kombination med homeopati kan göra underverk.

Rehabilitering

Efter långvarig behandling med starka mediciner eller efter kirurgiska ingrepp kan en homeopatisk behandling hjälpa kroppen att komma i balans igen.

Förebyggande

Kan även ges förebyggande inför en stor operation, tandutdragning etc.

 

Inga biverkningar

Homeopatiska mediciner innehåller inga starka kemikalier som kan ställa till åverkan på kroppen. Du får därför inga biverkningar av medicinerna om de används riktigt och heller inga förgiftningseffekter.

Däremot ska det inte förväxlas med att det ibland det uppstå en så kallad förstförsämring när medicinen börjar verka. Det innebär att vissa symtom tillfälligt och kortvarigt kan bli starkare än de var innan, alternativt att gamla symtom dyker upp igen. Detta är dock oftast ett gott tecken på att kroppens egen läkekraft har startat, vilket kommer att leda till att symtomen planar ut och försvinner.

Tillverkning

Medicinerna (eller 'medlen' som de oftast kallas) tillverkas enligt strikta farmaceutiska regler och görs av växter, mineraler och olika ämnen från djurriket.

Styrka

De flesta homeopatiska mediciner finns i olika styrkegrader (potenser). Styrkan betecknas t.ex. D30, D200 eller M, vilket är ett mått på hur stor utspädningen är.

Det är inte antalet dagar du ger medicinen som är av avgörande betydelse för tillfrisknandet . I stället är det den valda styrkan och hur ofta man ger medlet som är väsentligt.

Enligt den klassiska homeopatins grunder så ska man, tvärt emot vanlig medicin, ge minsta möjliga dos.

 

Veterinärmedicinsk behandling

I de fall veterinärmedicinsk behandling krävs kan homeopatiska mediciner oftast vara ett gott komplement för att stärka upp kroppen. De stör inte annan behandling.

 

Att ge homeopatisk medicin till djur

Här kommer några tips på hur man enklast ger sina djur homeopatisk medicin. Medlet ska inte ges i samband med mat. Helst ingen mat eller godis 20 minuter före eller efter man ger medicinen. Medlet har ingen äcklig bismak så det brukar gå bra.

 

Hund, katt och andra smådjur

Häll lite vanligt vatten i ett dricksglas (2-3 cm).

Lägg i pillren och låt de lösas upp.

Ta helst inte i pillren och rör inte runt i vattnet utan låt det bara stå tills pillren har löst upp sig.

Sug upp vätskan med en plastspruta eller en pipett.

Spruta in vätskan i mungipan på djuret. Låt det rinna försiktigt så djuret kan svälja lite i taget. Det är blodkärlen i slemhinna som tar upp medlet så ju längre det kan vara i munnen desto bättre.

 

Häst

Alt 1 - Ge det i handen. Hästar brukar gilla sockersmaken som pillren har.

Alt 2 - Lägg pillren direkt i vattenkoppen eller hinken.

Alt 3 - se hund, katt ovan.

 

Stora grupper (kor, får, hönor m.fl)

Lägg pillren direkt i vattenkoppen eller hinken.

 

Om det är enskilda individer i en grupp som ska medicineras kan man behöva skilja ut de djur som behandlas och placera dem med gemensamt dricksvatten skilt från övriga gruppen.

 

Priser

Första besöket med utredning 1200:-

Besök för uppföljning 695:-

Ny medicin via post 175:-

Rehabilitering och friskvård,

för dig och din hund

Alla hundar mår bra av hundfysioterapi

och har rätt till en optimal hälsa!

 

Här får din hund professionell rehabilitering efter sjukdom, skador och ingrepp i rörelseapparaten. Hit kan du också komma för behandling, träning och rådgivning i tränings och friskvårds syfte.

 

Jag lägger upp en individuell rehab- eller träningsplan utefter din hunds behov och förutsättningar med behandlingar och hemövningar.

Copyright © Rehab4hund.se